Rys historyczny

Pierwsza wzmianka historyczna o Kłodawie pochodzi z 1193 r. chociaż według tradycji już w 1085 r. Władysław Herman ufundował tu kościół św. Idziego. Była ona wtedy posiadłością klasztoru norbertanek w Strzelnie. W 1430 r. otrzymała od Władysława Jagiełły średzkie prawa miejskie. Była już wtedy własnością królewską i siedzibą starostwa. Utraciła prawa miejskie w 1870 r., a odzyskała je w roku 1925. Parafia erygowana na przełomie XI i XII wieku (do 1818 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej, w latach 1818 - 1820 w archidiecezji warszawskiej, w latach 1920 - 1925 w diecezji łódzkiej) w latach 1420 - 1810 była w rękach kanoników regularnych lateraneńskich (w 1810 r. zostali zniesieni a parafia oddana pod zarząd duchownych świeckich). W latach 1623 - 1824 w Kłodawie działali karmelici trzewiczkowi.

Pierwszy kościół parafialny p. w. św. Idziego istniał prawdopodobnie już w końcu XI w., będąc jednocześnie od 1429 r. kościołem zakonnym (prepozyturalnyrn) kanoników regularnych lateraneńskich. Został rozebrany w 1819 r. Istniała tu także prepozytura szpitalna Bożego Ciała podległa do 1593 r. prepozytowi parafialnemu, z kościołem p. w. św. Fabiana i Sebastiana, zbudowanym w roku 1557. W latach 1844 - 1878 był on kościołem parafialnym. W latach 1818 - 1840 i od 1878 r. kościołem parafialnym jest dawny kościół klasztorny karmelitów trzewiczkowych.

Obecny kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP został zbudowany jako kościół klasztorny w 1623 r. Po spaleniu się całkowicie odbudowany w latach 1718 - 1755 (konsekrowany w roku 1766). Jest to budowla późnobarokowa, trzynawowa. W prezbiterium i nawie sklepienia żaglowe. Polichromia z lat 1969 - 1971. Ołtarz główny rokokowy z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w srebrnej sukience. Ambona rokokowa w kształcie łodzi. Stalle rokokowe, kielich z roku 1707 r. kościół na cmentarzu.

Kościół p. w. św. Fabiana i Sebastiana na cmentarzu grzebalnym został zbudowany w 1557 r. Jest to budowla drewniana (modrzewiowa), jednonawowa, konstrukcji zrębowej z węższym zamkniętym wielobocznym prezbiterium. Dach dwuspadowy. Na belce tęczowej ustawiony rokokowy krucyfiks. Rokokowy ołtarz główny ozdabiają rzeźby ojców Kościoła, putta i obrazy NMP na zasuwie oraz św. Sebastiana w zwieńczeniu. Dwa ołtarze boczne pochodzą zapewne z około połowy XI w. W jednym z nich znajduje się rzeźba św. Anny Samotrzeć (w 2 częściach) z połowy XVI w i barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej w srebrnej sukience emaliowanej z drugiej połowie XVII w. Stojąca obok kościoła drewniana dzwonnica pochodzi zapewne z XVIII w.


Kontakt z nami

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Telefon/Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

1.Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413