Duszpasterze

ks. prałat Jerzy Dylewski - proboszcz parafii,Kapelan Jego Świętobliości, prałat archidiakon kapituły uniejowskiej Urodził się w 8 lipca 1948 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 r. w latach 1988-1990 administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie od 1990 r. proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie dziekan Dekanatu Kłodawskiego

Ks. mgr Andrzej Kasiorek - wikariusz

Ks. mgr Juliusz Graniczny - wikariusz 


Kontakt z nami

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Telefon/Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

1.Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413