Wyjazd na Wieczór Chwały „Zrób miejsce” 21.12.2018

Wieczór Chwały „ Zrób miejsce”
W dniu 21 grudnia 2018 roku ksiądz Robert, młodzież ze szkoły podstawowej nr 1 pod opieką pani Danusi Bartosik oraz ze szkoły podstawowej nr 2 z panią Katarzyną Mieleszczuk wybrali się na Wieczór Chwały, który odbywał się w par. św. Stanisława w Płocku. Inicjatywa ta nosiła nazwę "Zrób miejsce". Wydarzenie miało na celu otworzenie naszych serc na drugiego człowieka, wyciągnięcie ręki do Boga. Wszyscy mile wspominamy spędzony tam czas, wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni. Podczas drogi śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Już 15 marca po raz kolejny weźmiemy udział w tej niesamowitej inicjatywie.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego wyjazdu!
Zdjęcia z Wyjazdu

Bp Mering przewodniczył uroczystościom Barbórkowym w Kłodawie

Jak każdego roku w dniu 4 grudnia pracownicy Kopalni Soli w Kłodawie świętowali imieniny swej patronki św. Barbary. Uroczystej liturgii w kłodawskim kościele w intencji górników i ich rodzin przewodniczył ks. biskup Wiesław Alojzy Mering – ordynariusz diecezji włocławskiej. Homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista ks. kan. Marcin Filas – dyrektor ekonomiczny WSD we Włocławku. W swoim rozważaniu kaznodzieja podkreślił, że górnicy obrali św. Barbarę za patronkę, ponieważ według tradycji, uciekając z więziennej wieży, dziewczyna przecisnęła się przez szczelinę skalną. Wśród skał natrafiła na podziemną pieczarę, w której znalazła schronienie. Dlatego dziś pomaga tym, którzy pracują pod ziemią. Górnicy wierzą, że dzięki pomocy św. Barbary, niejednemu udało się cało wyjść z opresji. Ona pomaga tym, którzy zagubili się w podziemnych korytarzach. Męczeńską śmierć poniosła ok. roku 306, z rąk własnego ojca, za czasów panowania rzymskiego cesarza Maksymina Dazy, prześladowcy chrześcijanin, znanego z brutalności i okrucieństwa.
Warto wspomnieć, że w kopalni soli w Kłodawie jest ślad szczególnego kultu św. Barbary. Jeden z szybów wydobywczych nosi imię – Barbara. Zdawać by się mogło, że w najmłodszej kopalni w Polsce, zwłaszcza, że budowanej w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, nie będzie już miejsca na tradycję sprzed wieków. Trzeba tu zaznaczyć, że władze komunistyczne od roku 1948 nakazywały usunąć z kopalń wizerunki św. Barbary. Oficjalnie powróciły one w roku 1989 i tradycja wciąż trwa.
Ks. kan. Filas wyjaśnił czym jest sól i światło z naukowego punktu widzenia. Następnie zapytał słuchaczy – o jakiej soli mówił Jezus? Jako prawdziwi uczniowie Jezusa mamy być „solą ziemi i światłem świata”.
Ks. rekolekcjonista przytaczając słowa Alessandro Pronzato uświadomił, że wiara chrześcijan powinna być wirusem, który zaraża, a nie szczepionką, która zobojętnia i uodparnia. Wiara ma działać jak niewidoczne ziarenka soli, rozpuszczające się łatwo w wodzie, ma działać od środka i nadawać smak. Życie chrześcijanina pozornie niczym się nie wyróżnia, ale ma w sobie coś co innych fascynuje i pociąga, coś trudnego do zdefiniowania, coś co stanowi tło codzienności i wydobywa z niej głębię, coś co rozbudza w innych pragnienie pełni. Życie chrześcijanina ma smak.
Kaznodzieja zachęcał, by na progu Adwentu zapytać siebie, czy nadaję smak memu życiu i życiu ludzi, którym służę, czy jestem świadkiem Jezusa w świecie? Czy raczej moje życie staje się powoli bezużyteczne i zwietrzałe? Czy jestem światłem odbijającym Prawdziwe światło, czy raczej skupiam się na sobie. Adwent to czas na refleksję, okazja do zadawania pytań sobie.
Na zakończenie liturgii słowo wdzięczności wobec Pasterza diecezji Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa wypowiedział p. Marek Skrzypczak – członek zarządu Kopalni Soli w Kłodawie. Ks. Biskup został uhonorowany piękną czapką górniczą (czako górnicze) na znak szacunku, którą zawsze obdarza pracowników kłodawskiej kopalni. Honorową szpadę górniczą wręczono ks. prałatowi Jerzemu Dylewskiemu, który niestrudzenie od samego początku posługi jako proboszcz kłodawskiej parafii tj. od roku 1988 troszczy się i wspiera duchowo brać górniczą.
Ks. Biskup Mering dokonał krótkiej refleksji, ukazując biblijne znaczenie soli. Uroczysta liturgia zakończyła się pasterskim błogosławieństwem oraz śpiewem hymnu „Boże coś Polskę.”

ks. dr Sławomir Sobiech
Zdjęcia z Uroczystości

Dekanalny Turniej o Puchar Dziekana Kłodawskiego Liturgicznej Służby Ołtarza. Kłodawa 01.12.2018r

W pierwszy dzień grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył się turniej dekanatu Kłodawskiego w piłkę nożną dla Liturgicznej Służby Ołtarza, patronat nad turniejem objął Ks. Prał. Jerzy Dylewski, Dziekan dekanatu Kłodawskiego.
W turnieju wzięli udział ministranci z parafii: Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych; par. p.w. Św. Rodziny w Przedeczu pod opieką ks. Szymona Jastrzębskiego, z parafii Świętego Mikołaja w Dąbiu pod opieką ks. Łukasza Dzikiewicza oraz ministranci z parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodawie pod opieką ks. Roberta Mac. Uczestników zmagań turniejowych było około 60 w trzech kategoriach wiekowych: najmłodsi - ministrant lata 2007-2011, następnie lektor młodszy rocznik 2003-2006 oraz lektor starszy 1998 - 2002.
Turniej w rozpoczął się o godzinie 9.00 wspólną modlitwą, następnie zostały rozlosowane drużyny i rozpoczęła się rywalizacja. Każdy mecz był pełen emocji i zdrowej rywalizacji sportowej. Nad przebiegiem turnieju czuwał sędzia główny pan Krystian Kubiak, który piłką nożną zajmuje się zawodowo na co dzień. Sędzią pomocniczym był Krzysztof Bartosik zasłużony ministrant kłodawski. Między meczami zawodnicy mogli wzmocnić swoje siły w punkcie gastronomicznym, gdzie dla każdego były przygotowane pączki oraz ciepła herbata, nad tą częścią czuwała pani Danuta Bartosik, która swoim ciepłym uśmiechem i dobrym żartem zachęcała wszystkich do tego aby zjeść wszystkie pączki.
Po trzygodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. W kategorii: ministrant I miejsce zajęła parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu, II miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie oraz III miejsce zajęła parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu. W kategorii : Lektor młodszy I miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, II miejsce zajęła parafia pw. św. Mikołaja w Dąbiu i III parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu. W kategorii najstarszej I miejsce zajęła parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach, II miejsce zajęła parafia pow. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, III miejsce zajęła parafia pw. Św. Rodziny w Przedeczu.
Na zakończenie ks. parł. Jerzy Dylewski skierował do nas krótkie słowo dziękując wszystkim za przybycie oraz wręczył pamiątkowe puchary zachęcając zwycięskie drużyny do udziału w drugim etapie zmagań na poziomie rejonowym. Spotkanie zakończył się uwieńczeniem wszystkich uczestników na wspólnym zdjęciu. Bogu niech będą dzięki za ten wspaniały czas zmagań sportowych oraz wspólnoty ministranckiej z naszego dekanatu.
Zdjęcia z Turnieju

Szczęść Boże

Miło nam poinformować, iż z dniem 1 września została uruchomiona nowa odświeżona strona parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Znajdą tu Państwo najświeższe informacje z życia naszej wspólnoty, ale
i nie tylko. Wszelkie uwagi bądź sugestie prosimy kierować do
Ks. Proboszcza lub na e-mail: jakub.danelski@gmail.com . Szczęść Boże


Kontakt z namiParafia p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Włocławska 2 62-650 Kłodawa

Tel./Faks: 63 27 24 712
http://www.klodawaparafia.org/

Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kłodawie:
39 8545 0008 0000 0404 0135 8413